W świecie, w którym innowacje technologiczne wpływają na każdy aspekt działalności biznesowej, pojawienie się nowego modelu językowego GPT-4o od OpenAI otwiera przed przedsiębiorstwami niezliczone możliwości. GPT-4o, zdolny do prowadzenia rozmów w czasie rzeczywistym i wyrażania emocji, stanowi przełom w interakcjach człowiek-maszyna. My, jako Agencja Strategiczna Meta Strategy wykorzystujemy nowe technologie w swoich warsztatach szkoleniowych, pokazujemy, że AI może znacznie więcej niż tylko usprawniać procesy – może również transformować sposób, w jaki firmy podejmują strategiczne decyzje.